Mẫu công văn đề nghị thanh toán trước phần trăm hợp đồng

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Mẫu công văn đề nghị thanh toán trước phần trăm hợp đồng


Luật sư Tư vấn Bộ luật Dân sự – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 18 tháng 08 năm 2018

2./ Luật sư tư vấn

………………….

Số: ….. /CVĐNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …… tháng …… năm…….

 

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(V/v: Đề nghị thanh toán trước phần trăm hợp đồng)

              Kính gửi: …………………………………………………………………………………..

Theo Hợp đồng số.…….… ký ngày.………giữa………..….. và ………………………… về việc ……………….……, chúng tôi đã bàn giao……………theo quy định tại điều ….… của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu…………….. ngày … tháng … năm ………

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (Điều …), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán ….…% giá trị hợp đồng trong vòng …………ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị quý cơ quan thanh toán ……..…% giá trị hợp đồng tương đương số tiền: ……………………………. đồng (viết bằng chữ: ………………………………….) theo đúng quy định trong hợp đồng đến tài khoản dưới đây:

Tên tài khoản: Công ty………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản: ………………………………………………………………………………………………………

Ngân hàng…………………………………………………. – Chi nhánh…………………………………….

Rất mong nhận được sự hợp tác từ ……………………………………………………………………

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

CÔNG TY…………………

GĐ. …………………………

(Ký và đóng dấu)

 

Với những tư vấn về câu hỏi Mẫu công văn đề nghị thanh toán trước phần trăm hợp đồng, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

1900.0191