Thủ tục người cư trú ở Séc nhận cháu ruột Việt nam làm con nuôi

Câu hỏi của khách hàng: Thủ tục người cư trú ở Séc nhận cháu ruột Việt nam làm con nuôi

Xin phép được hỏi thủ tục để công dân Việt Nam cư trú tại cộng hoà Séc muốn nhận cháu ruột ở VN làm con nuôi thì cần những gì???
Cảm ơn mọi người đã đọc và trợ giúp!


Luật sư Tư vấn Luật Nuôi con nuôi – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 05/10/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề Thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Luật Nuôi con nuôi năm 2010

3./ Luật sư trả lời Thủ tục người cư trú ở Séc nhận cháu ruột Việt nam làm con nuôi

Theo quy định của pháp luật nuôi con nuôi thì “nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi. Và việc nuôi con nuôi chỉ được công nhận khi được đăng ký theo quy định của pháp luật. Để một công dân Việt Nam đang cư trú tại Cộng hòa Séc nhận cháu ruột ở Việt Nam làm con nuôi thì các bên cần đảm bảo các quy định sau:

Căn cứ Điều 8 Luật Nuôi con nuôi thì để được nhận làm con nuôi, người được nhận làm con nuôi (người cháu) phải đáp ứng các điều kiện sau:

-Là người dưới 18 tuổi;

-Chỉ được nhận làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.

Căn cứ Khoản 4 khoản 5 Điêu 3 Luật Nuôi con nuôi:

“… 4.Nuôi con nuôi trong nước là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau thường trú ở Việt Nam.

5.Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam, giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên định cư ở nước ngoài. …

Theo đó, trong trường hợp của bạn, việc nuôi con nuôi được xác định là nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, do đó, người nhận nuôi con nuôi cần đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 29 Luật Nuôi con nuôi, các điều kiện đó là:

-Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

-Có tư cách đạo đức tốt

-Có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật của Cộng hòa Séc. Trong trường hợp này, điều kiện mà người nhận nuôi con nuôi phải đáp ứng còn là các điều kiện mà pháp luật Cộng hòa Séc quy định.

Ngoài ra, việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ/ người giám hộ của người được nhận làm con nuôi; sự đồng ý của trẻ được nhận làm con nuôi khi trẻ từ đủ 9 tuổi trở lên.

Sau khi đảm bảo các bên đã đáp ứng các điều kiện trên, các bên nộp hồ sơ theo quy định sau:

-Người nhận nuôi con nuôi chuẩn bị 02 hồ sơ và nộp cho Bộ Tư pháp (tự mình nộp hoặc thông qua cơ quan trung ương về nuôi con nuôi của Cộng hòa Séc) theo quy định tại Điều 31 Luật Nuôi con nuôi gồm:

+Đơn xin nhận con nuôi;

+Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế của cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Séc;

+Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Séc

+Bản điều tra về tâm lý, gia đình của cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Séc;

+Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe;

+Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản của cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Séc;

+Phiếu lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Séc;

+Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân của cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Séc;

+Tài liệu chứng minh quan hệ cô/dì/chú/bác ruột của người nhận nuôi con nuôi với người được nhận làm con nuôi

-Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ của người được nhận làm con nuôi (người cháu) nộp 03 bộ hồ sơ và nộp cho Sở Tư pháp nơi người này thường trú theo quy định tại Điều 32 Luật Nuôi con nuôi. Hồ sơ gồm:

+Giấy khai sinh;

+Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

+Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;

+Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.

+Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em;

Sau khi nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, xác minh hồ sơ và xác nhận trẻ có đủ điều kiện để được cho làm con nuôi theo quy định. Nếu xét thấy đủ điều kiện thì quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm chứng nhận việc nuôi con nuôi đã được giải quyết trong trường hợp này để gửi  cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài, nếu có yêu cầu.

Như vậy, với thông tin bạn đưa ra thì để công dân Việt Nam cư trú tại Cộng hòa Séc nhận cháu ruột ở Việt Nam làm con nuôi thì cần đáp ứng được các điều kiện trên và thực hiện thủ tục nhận nuôi theo đúng quy định.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

1900.0191