Thương binh loại B được hưởng quyền lợi gì

Câu hỏi của khách hàng: Thương binh loại B được hưởng quyền lợi gì?

Mọi người cho em hỏi. Giờ có còn chế độ với thương binh loại B không ạ


Luật sư Tư vấn chính sách hỗ trợ Thương binh – Gọi 1900.0191

Dựa trên thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam.

1./ Thời điểm tư vấn: 30/11/2018

2./ Cơ sở Pháp Luật điều chỉnh vấn đề 

Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh 26/2005/PL-UBTVQH11 ưu đãi người có công với cách mạng của uỷ ban thường vụ quốc hội

3./ Luật sư trả lời Thương binh loại B được hưởng quyền lợi gì

Thương binh loại B là quân nhân, công an nhân dân bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên trong khi tập luyện, công tác đã được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh và thương binh loại B quy định tại Điều 19 Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng được gọi chung là thương binh.

Về chế độ ưu đãi đối với thương binh:

Căn cứ Điều 20, Điều 21, Điều 22 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng được sửa đổi 2012 các chế độ ưu đãi đối với thương binh bao gồm:

– Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động và loại thương binh;

– Bảo hiểm y tế; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào thương tật của từng người và khả năng của Nhà nước;

– Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần;

– Được hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học; căn cứ vào thương tật và trình độ nghề nghiệp được tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động;

– Khi thương binh chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp.

– Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, được miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở và huy động sự tham gia của xã hội, gia đình người có công với cách mạng;

Con của thương binh được hưởng chế độ ưu tiên, trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho thương binh được Nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm nhà xưởng, trường, lớp, trang bị, thiết bị, được miễn hoặc giảm thuế, vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, căn cứ Thông tư 08/2017/TT-BTP đối tượng được trợ giúp pháp lý bao gồm: Người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh và thân nhân của liệt sĩ.

Như vậy, thương binh loại B được hưởng các chính sách hỗ trợ như trên.

Với những tư vấn trên, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp này, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

1900.0191