Bồi thường tài sản như thế nào?

Bồi thường tài sản như thế nào?

Tôi bị mất xe máy trong một lần đi uống nước. Sau 10 tháng, cơ quan công an đã tìm ra được người trộm xe của tôi, tuy nhiên, vì xe của tôi đã sang tay qua nhiều người nên hiện vẫn chưa tìm ra. Cơ quan công an yêu cầu tôi nộp bản phô tô chứng minh thư và cacvet xe, chờ ngày Tòa xét xử để yêu cầu người ăn trộm xe máy của tôi phải bồi thường. Xin hỏi trong trường hợp này thì tôi được bồi thường như thế nào? Và nếu người ăn trộm không bồi thường cho tôi thì xử lý như thế nào?

Gửi bởi: Nguyễn Thanh Hoàng

Trả lời có tính chất tham khảo

1. Về việc bồi thường

Theo quy định tại Điều 604 Bộ luật Dân sự thì người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Do vậy, trường hợp của bạn sẽ được bồi thường theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Thiệt hại được bồi thường trong trường hợp tài sản bị xâm phạm thì bao gồm: tài sản bị mất; tài sản bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng; lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản; chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

2. Về việc thi hành án

Theo quy định tại Điều 36 Luật Thi hành án dân sự, sau khi có bản án của Tòa án, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án của Tòa án, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành đối với phần bản án yêu cầu trả lại tiền, tài sản cho đương sự.

Đồng thời, Điều 45 Luật này cũng quy định thời hạn tự nguyện thi hành án là 15 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án. Nếu hết thời hạn này, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế. Thủ tục cưỡng chế trả vật được thực hiện theo quy định tại Điều 114 Luật Thi hành án dân sự.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 33/2005/QH11 Dân sự

Luật 26/2008/QH12 Thi hành án dân sự

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Phương Liên – Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

1900.0191