Đảm bảo quyền lợi cho bản thân khi dùng tiền của mình mua nhà đất cho bố mẹ

Đảm bảo quyền lợi cho bản thân khi dùng tiền của mình mua nhà đất cho bố mẹ

Tôi dùng tiền của mình mua đất và xây một ngôi nhà cho bố mẹ tôi. Sau khi bố mẹ mất, tôi muốn tài sản nhà đất trên vẫn thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi còn các em và phòng trường hợp có tranh chấp nên tôi muốn soạn một văn bản để chứng thực việc xây nhà này hoàn toàn là tài sản của tôi. Tôi rất mong được sự giúp đỡ và tư vấn pháp luật về vấn đề này, xin chân thành cảm ơn!

Gửi bởi: Nguyễn Thị Duyên

Trả lời có tính chất tham khảo

Bạn nói rằng bạn dùng tiền để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và xây nhà cho cha mẹ bạn ở và sau này vẫn muốn sở hữu tài sản đó nên bạn có thể lựa chọn các biện pháp như:

1. Bạn có thể tự mình làm các thủ tục để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đăng ký quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận mang tên bạn tại cơ quan có thẩm quyền. Khi xây nhà, bạn cũng làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật và sau đó đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền trên thửa đất đó.

Như vậy, bố mẹ bạn vẫn có thể sinh sống trên nhà đất đó mà bạn thì yên tâm là tài sản đó thuộc quyền sử dụng/quyền sở hữu của mình vì trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở mang tên bạn – là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

2. Nếu bạn không muốn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đó mà để cho bố mẹ bạn đứng tên thì bố mẹ bạn có thể lập di chúc định đoạt tài sản cho một mình bạn. Trong nội dung di chúc nêu rõ: nhà đất là do bạn dùng tài sản của mình để mua và xây dựng; sau khi bố mẹ mất, bạn sẽ được hưởng toàn bộ di sản đó. Bạn và bố mẹ bạn có thể đến bất kỳ tổ chức công chứng nào để công chứng di chúc đó. Nhưng lưu ý, khi bố mẹ bạn lập di chúc chung vợ chồng thì di chúc đó có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết. Và ngoài bạn là người được hưởng di sản theo di chúc ra thì còn có thể có những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc (theo Điều 669 Bộ luật Dân sự): Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Ðiều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Ðiều 643 của Bộ luật Dân sự:

– Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

– Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

Nếu bố mẹ bạn không còn người nào được hưởng di sản không phụ thuộc nội dung di chúc như nêu trên thì sau khi bố mẹ bạn mất, bạn có thể tự mình làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế để nhận toàn bộ di sản là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đó.

Trên đây là một số phương án mà bạn có thể thực hiện để đảm bảo quyền lợi của mình và tránh những tranh chấp xảy ra.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 33/2005/QH11 Dân sự

Trả lời bởi: CTV3

1900.0191