Giá trị pháp lý của giao dịch dân sự do người chưa thành niên thực hiện

Giá trị pháp lý của giao dịch dân sự do người chưa thành niên thực hiện

Một cháu bé 6 tuổi tham gia thực hiện 1 giao dịch mua bán điện thoại bằng tiền của cháu. Giao dịch đó có được công nhận không và khi bị cơ quan chức năng phát hiện thì sẽ xử lý như thế nào?

Gửi bởi: Hoàng Thị Nhàn

Trả lời có tính chất tham khảo

Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định về vấn đề bạn hỏi như sau:

“Điều 20. Năng lực hành vi dân sự của người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi

1. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi hoặc pháp luật có quy định khác.”

Điều này có nghĩa là người từ đủ 6 tuổi trở lên chỉ được tham gia thực hiện các giao dịch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi của cháu. Trường hợp bạn hỏi bé 6 tuổi thực hiện giao dịch mua bán điện thoại thì không phải là phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và không phù hợp với lứa tuổi của cháu nên không được pháp luật công nhận. Khi bị phát hiện sẽ phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, có nghĩa là hai bên trả lại cho nhau những gì đã nhận. Ví dụ: cháu mua điện thoại của bạn 2 triệu, thì sau đó người bán sẽ phải trả lại cháu 2 triệu và cháu trả lại điện thoại đó cho người bán.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 33/2005/QH11 Dân sự

Trả lời bởi: Chuyên viên pháp lý – Cục Trợ giúp pháp lý

1900.0191