Hợp đồng chưa công chứng có hiệu lực không?

Hợp đồng chưa công chứng có hiệu lực không?

Tôi và một công ty nước ngoài có ký hợp đồng về thực hiện một dự án phần mềm/game. Trên hợp đồng có con dấu của công ty đó (không có đăng kí tại Việt Nam). Hợp đồng chưa được công chứng thì có hiệu lực để khởi kiện (trường hợp một trong các bên khởi kiện) không?

Gửi bởi: Trần Đức Huy

Trả lời có tính chất tham khảo

Hình thức của hợp đồng dù là hợp đồng dân sự hay hợp đồng thương mại thì đều có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó. Hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện một dự án phần mềm như của bạn thì pháp luật không quy định bắt buộc phải công chứng và chỉ cần đại diện có thẩm quyền của hai bên ký vào hợp đồng là hợp lệ. Hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm hai bên ký vào hợp đồng hoặc theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Trong trường hợp có tranh chấp, dẫn đến việc một trong các bên khởi kiện thì tòa án sẽ căn cứ vào hợp đồng này để giải quyết.

Nếu bạn muốn yên tâm hơn về tính pháp lý của hợp đồng cũng như bảo đảm chặt chẽ quyền, nghĩa vụ của các bên thì bạn có thể yêu cầu công chứng hợp đồng trên tại bất kỳ tổ chức công chứng nào. Vì Luật Công chứng đã quy định: “Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng”. Hợp đồng của bạn không bắt buộc phải công chứng nhưng vẫn có thể tự nguyện yêu cầu công chứng; trình tự, thủ tục công chứng thực hiện theo quy định của Luật công chứng và văn bản hướng dẫn.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 33/2005/QH11 Dân sự

Luật 59/2005/QH11 Đầu tư

Luật 36/2005/QH11 Thương mại

Luật 82/2006/QH11 Công chứng

Trả lời bởi: CTV3

1900.0191