Mua nhà nhưng chưa làm thủ tục sang tên

Mua nhà nhưng chưa làm thủ tục sang tên

Tôi có mua của ông A căn nhà và đã công chứng hợp đồng mua bán năm 2005. Do hoàn cảnh đặc biệt, đến nay tôi chưa làm thủ tục trước bạ sang tên. Như vậy về mặt pháp luật tôi có quyền sở hữu căn nhà này không?

Gửi bởi: Võ Dinh Châu

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 5 Điều 93 Luật Nhà ở năm 2005:

“Bên mua, bên nhận tặng cho, bên đổi, bên được thừa kế nhà ở có trách nhiệm nộp hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo trình tự quy định tại Điều 16 của Luật này, trừ trường hợp bên bán nhà ở là tổ chức có chức năng kinh doanh nhà ở hoặc các bên có thỏa thuận khác. Quyền sở hữu nhà ở được chuyển cho bên mua, bên nhận tặng cho, bên thuê mua, bên nhận đổi nhà ở kể từ thời điểm hợp đồng được công chứng đối với giao dịch về nhà ở giữa cá nhân với cá nhân hoặc đã giao nhận nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng đối với giao dịch về nhà ở mà một bên là tổ chức kinh doanh nhà ở hoặc từ thời điểm mở thừa kế trong trường hợp nhận thừa kế nhà ở”.

Đây là mua bán nhà ở giữa cá nhân với cá nhân. Theo quy định của Luật Nhà ở thì thời điểm xác lập quyền sở hữu trong hợp đồng mua bán nhà ở giữa cá nhân với cá nhân là thời điểm hợp đồng được công chứng. Như vậy, bạn đã có quyền sở hữu đối với căn nhà này, tuy nhiên vẫn cần phải làm thủ tục sang tên, trước bạ để hoàn tất thủ tục và được hưởng đầy đủ quyền lợi của mình.

Các văn bản liên quan:

Luật 56/2005/QH11 Nhà ở

Trả lời bởi: CTV6

1900.0191