Thỏa thuận đặt cọc trước khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng đất

Thỏa thuận đặt cọc trước khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng đất

Em đang làm thủ tục chuyển nhượng nhà đất và thỏa thuận: bên mua sẽ đặt cọc trước một phần tiền và em sẽ giao sổ đỏ cho bên mua. Bên mua sẽ làm thủ tục tách sổ (chuyển nhượng một phần) và khi hai bên công chứng hợp đồng, bên mua sẽ thanh toán số tiền còn lại. Vậy em có phải yêu cầu bên mua cam kết: làm sổ trong bao lâu? Nếu không làm được thì phải trả tiền lãi với số tiền còn lại không? Em có thể yêu cầu bên mua giao thêm một phần tiền vào 15 ngày sau được không và sẽ đưa phần còn lại khi có sổ.

Gửi bởi: Lê Thanh Thúy

Trả lời có tính chất tham khảo

Ðiều 4 Bộ luật Dân sự quy định về Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận như sau:

Quyền tự do cam kết, thỏa thuận trong việc xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự được pháp luật bảo đảm, nếu cam kết, thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Trong quan hệ dân sự, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được áp đặt, cấm đoán, cưỡng ép, đe dọa, ngăn cản bên nào.

Cam kết, thỏa thuận hợp pháp có hiệu lực bắt buộc thực hiện đối với các bên và phải được cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác tôn trọng.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì bạn hoàn toàn có quyền đưa ra yêu cầu của mình để hai bên cùng nhau thỏa thuận. Những thỏa thuận của các bên đều dựa trên tinh thần hợp tác, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi bên, và phù hợp với quy định của pháp luật, nhằm đạt được kết quả tốt nhất trong giao dịch dân sự. Vậy, bạn có thể đề xuất ý kiến của mình với bên mua để đạt được mong muốn của mình.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 33/2005/QH11 Dân sự

Trả lời bởi: CTV3

1900.0191