Dịch vụ việc làm là gi

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Dịch vụ việc làm


Luật sư Tư vấn Luật Việc làm – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 14 tháng 08 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Dịch vụ việc làm

Luật Việc làm 2013

3./ Luật sư tư vấn

Dịch vụ việc làm bao gồm các hoạt động: tư vấn, giới thiệu việc làm; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, cung cấp thông tin về thị trường lao động. Dịch vụ việc làm được thực hiện bởi trung tâm dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp hoạt động kinh doanh các hoạt động dịch vụ việc làm. Cụ thể:

  • Trung tâm dịch vụ việc làm:

Căn cứ Điều 37, 38 Luật Việc làm 2013 quy định:

Điều 37. Trung tâm dịch vụ việc làm

1. Trung tâm dịch vụ việc làm là đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm:

a) Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước thành lập;

b) Trung tâm dịch vụ việc làm do tổ chức chính trị – xã hội thành lập.

2. Trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập phải phù hợp với quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực theo quy định. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội cấp trung ương quyết định thành lập trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Chính phủ quy định chi tiết điều kiện thành lập, tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm.”

Theo đó, Trung tâm dịch vụ việc làm có các nhiệm vụ sau:

-Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động và cung cấp thông tin thị trường lao động miễn phí.

-Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

-Thu thập thông tin thị trường lao động.

-Phân tích và dự báo thị trường lao động.

-Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

-Đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập còn có nhiệm cụ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

  • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực việc làm:

Căn cứ Điều 38, 40 Luật Việc làm 2013 quy định:

Điều 39. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

1. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và phải có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh cấp.

2. Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm khi có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và tiền ký quỹ.

3. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thành lập chi nhánh hoạt động dịch vụ việc làm.

4. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thu phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Hoạt động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm:

1. Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

3. Thu thập và cung cấp thông tin thị trường lao động.

4. Phân tích và dự báo thị trường lao động.

5. Đào tạo kỹ năng, dạy nghề theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

Trên đây là các quy định của Luật việc làm về dịch vụ việc làm.

Với những tư vấn về câu hỏi Dịch vụ việc làm, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191