Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn?


Luật sư Tư vấn Luật Việc làm – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 14 tháng 08 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn

Luật số 38/2013/QH13 Luật Việc làm

3./ Luật sư tư vấn

Vấn đề hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn được quy định như sau:

Căn cứ Điều 15 Luật việc làm 2013 quy định:

Điều 15. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn

1. Căn cứ chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Nhà nước hỗ trợ chuyn đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn.

2. Người lao động ở khu vực nông thôn tham gia chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm được hưởng các chế độ sau đây:

a) Hỗ trợ học nghề;

b) Tư vấn miễn phí về chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, học nghề;

c) Giới thiệu việc làm miễn phí;

Vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định tại các điều 11, 12 và 13 của Luật này.”

Theo đó:

-Nhà nước có thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội.

-Người lao động ở khu vực nông thôn khi tham gia chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm được hưởng các chế độ như hỗ trợ học nghề, tư vấn miễn phí về chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, học nghề và giới thiệu việc làm miễn phí. Ngoài ra còn có thể vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.

Do đó, nhằm tạo điều kiện cho người lao động, xác định mục tiêu giải quyết việc làm trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội,… nhà nước ta đã tạo điều kiện để người lao động ở khu vực nông thôn- khu vực có điều kiện kinh tế phát triển kém hơn khu vực thành phố thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm việc làm, hướng đến phát triển thị trường lao động phù hợp với định hướng phát triển kinh tế- xã hội. Như khi người lao động ở khu vực nông thôn học nghề dưới 03 tháng hoặc học nghề trình độ sơ cấp ở cơ sở đào tạo nghề sẽ được hỗ trợ chi phí học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, vấn đề hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn được quy định như trên.

Với những tư vấn về câu hỏi Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191