Đơn trình bày hoàn cảnh bản thân

Đơn trình bày hoàn cảnh bản thân là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân sử dụng để trình bày về hoàn cảnh bản thân với một hoặc một số chủ thể nhất định nhằm một số mục đích nhất định nào đó hướng tới quyền lợi ích hợp pháp.

Đơn trình bày hoàn cảnh bản thân
Đơn trình bày hoàn cảnh bản thân

1. Hướng dẫn soạn Đơn trình bày hoàn cảnh bản thân

Trong nhiều trường hợp để được hưởng một chế độ, một ưu đãi nào đó, cá nhân phải làm đơn trình bày về những điều kiện phù hợp của mình. Đơn trình bày hoàn cảnh bản thân là một trong những mẫu đơn này. Đơn cần được trình bày rõ ràng, mạch lạc với những thông tin chính xác do người viết tự xác lập hoặc có xác nhận, thừa nhận của cơ quan chức năng quản lý.

Đơn trình bày hoàn cảnh bản thân được gửi tới Cơ quan quản lý trực tiếp mà người viết đơn đang muốn được hưởng quyền lợi, ưu đãi, chính sách.

Hồ sơ trình bày hoàn cảnh bản thân sẽ bao gồm:

  • Đơn trình bày hoàn cảnh bản thân;
  • CMND/CCCD của người viết đơn;
  • Các hồ sơ căn cứ có liên quan để chứng minh cho những sự kiện đã trình bày trong đơn;
  • Các tài liệu khác.

2. Mẫu Đơn trình bày hoàn cảnh bản thân – Tư vấn 1900.0191


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN TRÌNH BÀY HOÀN CẢNH BẢN THÂN

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…………….

– Ông…………………… – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)……………………..

(Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác như một công ty, tổ chức khác,…)

– Căn cứ…;

– Căn cứ tình hình thực tế.

 

Tên tôi là:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

…………………………………………

…………………………………………

(Phần này bạn trình bày về hoàn cảnh bản thân của bạn, tùy thuộc vào mục đích làm đơn của bạn, ví dụ, trong trường hợp bạn trình bày hoàn cảnh khó khăn của bản thân để được hưởng chế độ hỗ trợ của công ty, bạn có thể trình bày như sau:

Hiện nay, tôi đang làm công việc………………….. với thu nhập………………… Vợ tôi thì không có công việc ổn định, lại hay đau ốm nên gần như không thể giúp gì cho việc duy trì cuộc sống của gia đình. Hai chúng tôi có…… người con. Bé lớn nhất………. tuổi, bé thứ hai…… tuổi,…

Với thu nhập của một mình tôi thì việc chăm lo, giáo dục cho các con rất khó được đảm bảo, việc chữa bệnh cho vợ tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn.)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc này, kính mong Quý cơ quan xem xét và…………………………… (đề nghị của bạn, nếu có)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

1900.0191