Các điều kiện khởi kiện vụ án hành chính

Các điều kiện khởi kiện vụ án hành chính:

– Điều kiện về chủ thể khởi kiện

Người khởi kiện là cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền, lợi ích bị xâm hại bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, việc lập danh sách cử tri.

Người khởi kiện có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi tố tụng Hành chính hay không. Trường hợp đương sự là người từ đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng hành chính, trừ người mất năng lực hành vi dân sự hoặc pháp luật có quy định khác. Trường hợp đương sự là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thực hiện quyền, nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng hành chính thông qua người đại diện theo pháp luật. Trường hợp đương sự là cơ quan, tổ chức thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính thông qua người đại diện theo pháp luật.

– Điều kiện về đối tượng khởi kiện theo Điều 28 Luật tố tụng Hành chính 2010 là quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định và các quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức; Khiếu kiện về danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống; Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.

– Điều kiện về thời hiệu khởi kiện theo Điều 104 Luật tố tụng Hành chính 2010, xác định sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn quy định.

– Điều kiện về thủ tục khởi kiện như Hình thức khởi kiện Điều 105, xác định ngày khởi kiện Điều 106, thời hạn thụ lý vụ án Điều 107,…


 

1900.0191