Thủ tục Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

 • Trình tự thực hiện:
 1. Doanh nghiệp làm văn bản đề nghị
 2. Nộp cho Bộ Kế hoạch và đầu tư
 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và trả lời
 • Cách thức thực hiện:
 1. Nộp trực tiếp
 2. Nộp qua bưu điện
 • Thành phần hồ sơ:
 1. Văn bản đề nghị chấm dứt thực hiện dự án
 • Số lượng hồ sơ: 01

   

 • Thời hạn giải quyết: Không xác định

 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 1. Tổ chức
 2. Cá nhân
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 • Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

 • Lệ phí: Không

 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 1. Văn bản đề nghị chấm dứt thực hiện dự án
 • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 • Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 1. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005
 2. Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
 3. Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH ngày 10/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Tham khảo thêm:

1900.0191