Lén lút trồng cây thuốc phiện có xử lý về hình sự được không?

Lén lút trồng cây thuốc phiện có xử lý về hình sự được không?

Ở xã miền núi nơi tôi sống vẫn còn tình trạng một số hộ dân lén lút trồng cây thuốc phiện, mặc dù các hộ dân này đã được chính quyền địa phương giáo dục nhiều lần, có người đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, chính quyền xã đã hỗ trợ giống cây trồng để làm ăn, ổn định sản xuất nhưng họ vẫn tiếp tục lén lút trồng cây thuốc phiện. Để ngăn chặn tình trạng nêu trên, ngoài biện pháp giáo dục, thuyết phục, xử phạt vi phạm hành chính, nếu họ vẫn cố tình vi phạm có xử lý về hình sự được không?

Gửi bởi: Admin Portal

Trả lời có tính chất tham khảo

Ma tuý hiện đang là một trong những tệ nạn xã hội rất nguy hiểm, nó là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tội phạm; làm suy thoái nòi giống, sức khoẻ, phẩm giá con người; phá hoại hạnh phúc gia đình; ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Cây thuốc phiện vẫn lén lút được trồng ở nước ta hiện nay là do thói quen lâu đời của bà con đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, Đảng và nhà nước ta đã có chính sách vận động, giáo dục, thuyết phục bà con từ bỏ việc trồng cây thuốc phiện, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế.

Nếu hộ gia đình, cá nhân nào đã được giáo dục nhiều lần, đã được tạo điều kiện để ổn định cuộc sống nhưng vẫn cố tính trồng cây thuốc phiện sẽ bị xử lý về hình sự.

Điều 192 của Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định:

– Người nào trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý, đã được giáo dục nhiều lần, đã được tạo điều kiện để ổn định cuộc sống và đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

– Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm:

+ Có tổ chức.

+ Tái phạm tội này.

– Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một triệu đồng đến năm mươi triệu đồng.

Các văn bản liên quan:

Bộ Luật 15/1999/QH10 Hình sự

Trả lời bởi: Admin Portal

1900.0191