Việc công chứng có bắt buộc phải thực hiện tại trụ sở Phòng công chứng hay Văn phòng công chứng không?

Việc công chứng có bắt buộc phải thực hiện tại trụ sở Phòng công chứng hay Văn phòng công chứng không?

Việc công chứng có bắt buộc phải thực hiện tại trụ sở Phòng công chứng hay Văn phòng công chứng không?

Gửi bởi: Thái Nguyên

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại Điều 39 của Luật Công chứng 2006 thì việc công chứng phải được thực hiện tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Việc công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng trong trường hợp người yêu cầu công chứng là người già yếu không thể đi lại được, người đang bị tạm giữ, tạm giam, đang thi hành án phạt tù hoặc có lý do chính đáng khác không thể đến trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

Các văn bản liên quan:

Luật 82/2006/QH11 Công chứng

Trả lời bởi: hoidapphapluat

1900.0191