Khiếu nại về điện năng và giá điện thì gửi tới cơ quan nào?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Khiếu nại về điện năng và giá điện thì gửi tới cơ quan nào?

Tôi có thắc mắc liên quan tới việc áp giá điện tại khu vực tôi đang sống, việc áp dụng giá ở đây rất tùy tiện, cao hơn mức giá nhà nước rất nhiều, quy định về số điện để nảy bậc giá điện cũng rất bừa bãi, gây thiệt cho người sử dụng, hơn nữa nếu chúng tôi không đồng ý họ còn tùy tiện cắt điện mà không cần thông báo, tôi nghĩ điện cũng là một sản phẩm để mua bán, và chúng tôi là khách hàng, họ làm như thế là vi phạm pháp luật, vi phạm quyền lợi của chúng tôi, như vậy chúng tôi có thể khiếu nại các vấn đề về điện năng và giá điện tới đâu, thủ tục thế nào?


Luật sư Tư vấn  Luật Hành chính – Gọi 1900.0191

1./Thời điểm pháp lý

Ngày 19 tháng 04 năm 2018

2./Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề khiếu nại về điện năng và giá điện

  • Luật Điện lực 2004 sửa đổi, bổ sung 2012;
  • Quyết định 153/2008/QĐ-TTg định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công thương

3./Luật sư tư vấn

Trong quá trình sử dụng điện, khách hàng sử dụng điện có quyền khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điện lực của bên bán điện, theo đó, khi thực hiện quyền khiếu nại của mình, người khiếu nại gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

Việc khiếu nại giá điện năng hay giá điện nói chung được Luật điện lực quy định tại Điều 66. Điều tiết hoạt động điện lực. Theo đó, cơ quan điều tiết điện lực là Cục, chi cụ điều tiết điện lực, trực thuộc bộ công thương chịu trách nhiệm:

“k) Kiểm tra, giám sát việc điều chỉnh và thực hiện giá điện;

l) Giải quyết khiếu nại và tranh chấp trên thị trường điện lực.”

Vậy để khiểu nại về việc vi phạm giá điện, anh/chị hãy làm đơn khiếu nại gửi đến chi cục điều tiết điện lực vùng nơi mà anh/chị cư trú.

Với những tư vấn về câu hỏi Khiếu nại về điện năng và giá điện thì gửi tới cơ quan nào?, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191