Mẫu đơn đề nghị ngăn chặn đối tượng xấu

Tư vấn Soạn thảo: Đơn đề nghị ngăn chặn đối tượng xấu

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191


Khi bị đe dọa bởi một hành vi, một thái độ vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng, xâm hại đến quyền và lợi ích của bản thân mình hay gia đình, bạn cần phải có biện pháp để ngăn chặn điều đó, một trong những giải pháp chính là yêu cầu cơ quan có chức năng gìn giữ an ninh ngay lập tức ngăn chặn đối tượng xấu tiếp tục thực hiện những hành vi trái pháp pháp luật bằng những biện pháp răn đe rõ ràng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

….., ngày ….. tháng …..năm 2018

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

( V/v: ngăn chặn hành vi của…………..)

 

Căn cứ Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015;

Kính gửi: Ông/ Bà:…………………………

                 Thủ trưởng công an huyện……………………

Tôi là:………………… sinh năm:…………………

Hộ khẩu thường trú:……………………

Tôi xin trình bày với quý cơ quan vấn đề như sau: ( trình bày nội dung liên quan tới hành của đối tượng cần ngăn chặn)

…………………………………………

Căn cứ (quy định liên quan đến hành vi mà người đó thực hiện trong bộ luật hình sự);

Căn cứ Điều 143 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, nay tôi đề nghị:

– Quý cơ quan có biện pháp cần thiết thực hiện việc ngăn chặn hành vi của đối tượng …..;

– Khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi của đối tượng…………;

Kính đề nghị Thủ trưởng cơ quan công an xem xét và có biện pháp xử lý theo đề nghị nêu trên

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Gửi kèm:

–          ………………………

–          ………………………

(Chứng cứ/ tài liệu kèm theo)

Người làm đơn    

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191