Thế nào là di chúc hợp pháp?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Thế nào là di chúc hợp pháp?

Ông tôi có mấy mảnh đất và nhiều tài sản khác, hiện cụ đã yếu nên muốn lập di chúc để các con sau này không tranh giành.

Tôi xin hỏi phải làm thế nào thì di chúc mới được pháp luật công nhận và khi nào có thể tiến hành chia tài sản theo di chúc?


Luật sư Tư vấn Luật Dân sự – Gọi 1900.0191

Dựa trên những thông tin được cung cấp và căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các cam kết, thỏa thuận quốc tế được ký kết nhân danh Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chúng tôi đưa ra trả lời như sau:

1./ Thời điểm pháp lý

Ngày 02 tháng 05 năm 2018

2./ Cơ sở Pháp Luật liên quan tới vấn đề Di chúc hợp pháp

Bộ luật Dân sự 2015

3./ Luật sư tư vấn

Sự việc trên đây liên quan đến vấn đề về xác lập di chúc hợp phápthời điểm có hiệu lực của di chúc. Trước hết, Căn cứ quy định của Bộ luật Dân sự 2015, Di chúc được cho là hợp pháp khi đáp ứng những yêu cầu sau:

Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.”

Theo đó, để đảm bảo việc di chúc hợp pháp, di chúc của ông bạn cần đảm bảo những điều kiện như sau:

-Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép: Để chứng minh đủ điều kiện này, khi lập di chúc, ông bạn cần có ít nhất 2 người làm chứng xác nhận, ký tên vào văn bản di chúc nội dung khi lập di chúc, ông bạn hoàn toàn minh mẫn, không bị bất cứ ai ép buộc, lừa dối hay cưỡng ép đối với nội dung di chúc. Người làm chứng là bất cứ ai trừ:

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

– Thứ hai, Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật. Di chúc của ông bạn bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

+Ngày, tháng, năm lập di chúc;

+ Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

+ Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

+ Di sản để lại và nơi có di sản.

Nội dung di chúc được cho là không trái pháp luật, đạo đức xã hội khi nó đảm bảo việc phân chia di sản thừa kế của người lập di chúc đối với tài sản của thuộc sở hữu của người đó.

Sau khi lập xong di chúc, để đảm bảo tính hiệu lực của di chúc, văn bản di chúc cần được thực hiện việc công chức phòng công chứng của Sở Tư pháp cấp tỉnh hoặc văn phòng công chứng của các tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người lập di chúc cư trú.

Đối với hiệu lực của di chúc: Căn cứ Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015, Di chúc sẽ có hiệu lực từ thời điểm mở thừ kế tức là thời điểm người lập di chúc chết. Tuy nhiên, việc tiến hành chia di sản thừa kế có thể tiến hành ngay sau thời điểm mở thừa kế hoặc tại một thời điểm nào đó sau thời điểm mở thừa kế nếu ông bạn ghi nhận điều này trong nội dung di chúc.

Ngoài ra, bên cạnh việc lập di chúc, ông bạn cần kèm theo các văn bản chứng minh đối với tài sản của mình để đảm bảo tính hợp pháp của di chúc cũng như thuận lợi cho việc chia thừa kế sau này.

Với những tư vấn về câu hỏi Thế nào là di chúc hợp pháp?, Công ty Luật LVN mong rằng đã có thể giải đáp được nhu cầu của quý khách, nếu quý khách vẫn còn chưa rõ hoặc có thông tin mới với trường hợp trên, quý khách có thể liên hệ Bộ phận Tư vấn pháp luật Miễn phí số: 1900.0191 để được Luật sư hỗ trợ ngay lập tức.

Tham khảo thêm bài viết:

1900.0191