Khiếu nại lấn chiếm đất mương làm sân

Câu hỏi của khách hàng: Khiếu nại lấn chiếm đất mương làm sân Em chào anh chị. Hiện tại ở giữa nhà em và nhà hàng xóm có 1 con mương chảy nước. Mương rộng 1,5 mét Nay nhà hàng xóm có xây dựng nhà ở và đã lấn chiếm hết 1,5 mét đất trên … Đọc tiếp

1900.0191