Không bán được đất do không tách thửa được thì có phải chịu phạt cọc không?

Câu hỏi của khách hàng: Không bán được đất do không tách thửa được thì có phải chịu phạt cọc không? Xin chào các luật sư và moi người tôi có vấn đề này muốn hỏi xin luật sư và mọi người ai hiểu rõ xem giúp tôi và cho tôi câu trả lời: chuyện … Đọc tiếp

1900.0191