Không có giấy tờ gì thì làm sao để đòi lại đất được Nhà nước cấp

Câu hỏi của khách hàng:  Không có giấy tờ gì thì làm sao để đòi lại đất được Nhà nước cấp Ngày xưa mẹ tôi được nhà nước cấp 1 mảnh đất màu theo nhân khẩu. Đến khi lấy chồng người em nói từ từ rồi tách thửa sau. Nhưng đến nay người em đã … Đọc tiếp

1900.0191