Làm đơn để lấy xe ô tô khi hết thời hạn tạm giữ như thế nào?

Câu hỏi của khách hàng: Làm đơn để lấy xe ô tô khi hết thời hạn tạm giữ như thế nào? Em có ký kết một hợp đồng cho thuê xe ô tô với một người. Giờ bị công an giữ do người này sử dụng xe để vận chuyển pháo nổ trái phép (bên … Đọc tiếp

1900.0191