Làm sao để chứng minh vai trò là đồng tác giả của chương trình phần mềm

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Làm sao để chứng minh vai trò là đồng tác giả của chương trình phần mềm Tình huống: A và B là 2 người bạn thân, cùng là lập trình viên, và cùng nhau nghĩ ra 1 chương trình phần mềm (có ý nghĩa để làm nhanh công cụ … Đọc tiếp

1900.0191