Làm thêm ngày tết không được tăng lương xử lý thế nào?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Làm thêm ngày tết không được tăng lương xử lý thế nào? Tôi làm việc tại công xưởng làm gốm sứ, việc ngày tết khá nhiều nên công ty yêu cầu chúng tôi làm thêm cả các ngày tết với lời hứa sẽ cải thiện lương thưởng, nhưng … Đọc tiếp

1900.0191