Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu – Thương hiệu, Logo Việt 2020

Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu bao gồm kích thước nhãn hiệu, phạm vi, nội dung đăng ký bảo hộ, biện pháp tăng tính nhận diện của thương hiệu, logo khi đã đăng ký, cách khai đơn đăng ký để nhãn hiệu được bảo vệ rộng nhất,… Dù đã thực hiện thủ tục … Đọc tiếp

1900.0191