Vi phạm thời gian cam kết trong đặt hàng giữa 2 công ty

Câu hỏi của khách hàng: Vi phạm thời gian cam kết trong đặt hàng giữa 2 công ty Công ty A gửi giá bán đơn hàng cho công ty B, giá muốn bán là 800 kg chất lượng loại 1 có mẫu sản phẩm kèm theo với giá là 800k/1kg nếu công ty B muốn … Đọc tiếp

1900.0191