Quy định về lựa chọn nhà thầu khi 2 nhà thầu có xếp hạng như nhau

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Quy định về lựa chọn nhà thầu khi 2 nhà thầu có xếp hạng như nhau Chúng tôi đang lên bảng xếp hạng nhà thầu đã tham gia đấu thầu xây dựng công trình điện của dự án, tuy nhiên có 2 nhà thầu có năng lực tương đương … Đọc tiếp

1900.0191