Thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là bao lâu?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là bao lâu? Tôi là nhà đầu tư Nhật Bản, tôi được cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam về lĩnh vực sản xuất linh kiện xe máy, nhưng trên giấy chứng nhận tôi không thấy phần … Đọc tiếp

1900.0191