Tại sao nói Luật Hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam? [Cập nhật 2022]

Tại sao nói luật Hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật Việt Nam? Nhận định này bắt nguồn từ đâu, có căn cứ nào, cơ sở lý luận và thực tiễn ra sao? Luật sư Tư vấn Luật Hiến pháp – Gọi 1900.0191 Dựa trên những thông tin được cung … Đọc tiếp

1900.0191