Đào ngũ xong có thể tái ngũ lại không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Đào ngũ xong có thể tái ngũ lại không? Công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc tham gia quân ngũ đã đào ngũ vì lý do cá nhân, đã bị xử phạt và đã chấp hành xong, không còn vướng mắc gì cả thì sau … Đọc tiếp

Nhà 1 bố 1 con có phải đi nghĩa vụ

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Nhà 1 bố 1 con có phải đi nghĩa vụ Nhà em chỉ còn em và bố, mẹ em mất sớm từ khi em 5 tuổi, bố em thì tuổi đã cao rồi, tuy vẫn làm việc được nhưng chỉ là những việc nhẹ không kiếm được thu nhập … Đọc tiếp

1900.0191