Nhượng quyền thương hiệu là gì? Cần những giấy tờ gì để chứng minh được nhượng quyền thương hiệu?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Nhượng quyền thương hiệu là gì? Cần những giấy tờ gì để chứng minh được nhượng quyền thương hiệu? Tôi muốn hỏi, nhượng quyền thương hiệu được hiểu như thế nào và nếu tôi được nhượng quyền một thương hiệu để kinh doanh thương hiệu đó ở việt … Đọc tiếp

Sản xuất nước hoa giả bị xử phạt bao nhiêu?

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Sản xuất nước hoa giả bị xử phạt bao nhiêu? Việc một đơn vị chuyên cung cấp và sản xuất nhái các loại, thương hiệu nước hoa nổi tiếng rồi quảng cáo bán sản phẩm online sẽ bị xử phạt như thế nào, tôi đã mua nhầm 1 … Đọc tiếp

1900.0191