Mức độ mâu thuẫn để được ly hôn

Mức độ mâu thuẫn để được ly hôn, điều kiện về mâu thuẫn khi ly hôn, mâu thuẫn thế nào thì được phép ly hôn. Có lẽ trên đây là những câu hỏi rất khó để hình dung một khuôn mẫu nhất định. Với từng mâu thuẫn cụ thể có thể là quá sức chịu … Đọc tiếp

1900.0191