Hút cần lần đầu có thể bị chịu trách nhiệm hình sự ngay không

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Hút cần lần đầu có thể bị chịu trách nhiệm hình sự ngay không? Em và đám bạn có sử dụng cần sa và bị công an bắt giữ lập biên bản, sau đó họ nói sẽ đưa ra xử lý sau và cho bọn em về, chỉ … Đọc tiếp

Quy định về hàm lượng ma túy và khối lượng tổng trong định tội danh

Câu hỏi được gửi từ khách hàng: Quy định về hàm lượng ma túy và khối lượng tổng trong định tội danh Việc định tội danh trong các tội về ma túy được căn cứ vào hàm lượng ma túy có trong số lượng hỗn hợp chất hay căn cứ vào tổng khối lượng hợp chất … Đọc tiếp

1900.0191