Mang xe đi sửa nhưng bị hư hỏng do bão thì ai phải chịu trách nhiệm

Câu hỏi của khách hàng: Mang xe đi sửa nhưng bị hư hỏng do bão thì ai phải chịu trách nhiệm A mang xe đến cửa hàng của B sửa. B hẹn A 1 tuần sau quay lại lấy. Đúng hẹn A quay lại nhưng B nói nhiều việc quá nên sửa chưa xong. A … Đọc tiếp

1900.0191