Biên bản về sai xót hồ sơ dự án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 BIÊN BẢN VỀ SAI SÓT HỒ SƠ DỰ ÁN

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , tại …

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản:

Tôi tức … – Giám đốc quản lý dự án

Tiến hành lập biên bản ghi nhận sai sót trong quá trình xây dựng hồ sơ dự án đầu tư xây dựng chung cư Evergreen của: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chung cư Evergreen

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 27/2/2020 vừa qua, đại diện Ban Quản lý dự án đã trình hồ sơ dự án đầu tư xây dựng chung cư Evergreen để tôi tiến hành phê duyệt. Song sau khi xem xét, tôi nhận thấy hồ sơ dự án còn sai sót. Cụ thể, theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 12 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, nguồn vốn đầu tư là một trong những nội dung bắt buộc được ghi nhận trong hồ sơ dự án đầu tư xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, hồ sơ Ban Quản lý đã lập mới thể hiện tổng mức đầu tư mà không hề đề cập đến nguồn vốn đầu tư. Do đó, tôi lập biên bản này ghi nhận sai sót của Ban Quản lý trong việc xây dựng, hoàn thiện cũng như thẩm định nội dung hồ sơ dự án.

Tôi cam kết nội dung trên là sự thật. Tôi hoàn toàn tỉnh táo, minh mẫn trong quá trình ghi nhận lại và trình bày toàn bộ nội dung biên bản.

Giấy tờ kèm theo:

– Quyết định thành lập Ban quản lý dự án;

– Hồ sơ dự án.

Giám đốc quản lý dự án                                                     Ban quản lý dự án

1900.0191