Biên bản thực hiện lắp ráp cửa nhôm kính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2020

BIÊN BẢN THỰC HIỆN LẮP RÁP CỬA KÍNH

Hôm nay, ngày 28 tháng 2 năm 2020, tại phố A ,phường B, quận    C, Hà Nội

Chúng tôi gồm:

Người lập biên bản:

 • Tôi là……
 • Đại diện cho công ty…………………..
 • Địa chỉ công ty…………………………..           
 • Số điện thoại………….. fax…………….

Người thực hiện

 • Ông( bà)
 • Số CMND…………………….
 • Địa chỉ : số nhà … phố A ,phường B, quận C, Hà Nội

Nội dung sự việc :

 • Vào lúc 14h ngày anh ……….. đã thực hiện việc lắp đặt cửa kính tại số nhà … phố A ,phường B, quận C, Hà Nội đúng như trong hợp đồng
 •  Trong quá trình lắp đặt không có sự cố gì xảy ra .
 • Ông (bà)………. đã nhận bàn giao .

Chúng tôi cam kết sự việc trình bày trên hoàn toàn là sự thật.

Kèm theo đơn này là:

 • Hình ảnh quá trình lắp đặt

Người lập biên bản                                                                     Người thực hiện

…………………..                                                                        ……………………

1900.0191