Bổ sung hành vi quan hệ tình dục khác trái ý muốn trong Tội hiếp dâm

Tội hiếp dâm quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung thêm hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

Thực tiễn thời gian qua đã xuất hiện nhiều trường hợp ép buộc hoặc cưỡng bức quan hệ tình dục giữa những người cùng giới tính.

Do đó, để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục, bảo vệ tốt hơn quyền bất khả xâm phạm về tình dục của cả nam, nữ và người đồng tính, Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã mở rộng nội hàm khái niệm “giao cấu”, bổ sung “hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân”.

Như vậy, kể từ ngày 01/7/2015 – thời điểm Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành, người nào thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân cũng bị coi là phạm tội hiếp dâm.

Để đảm bảo tính thống nhất trong nhận thức và pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền cần ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về hành vi quan hệ tình dục khác./.

Kỳ Sơn

Bài luận liên quan:

1900.0191