Đơn đề nghị bỏ ca làm đêm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ BỎ CA LÀM ĐÊM

Kính gửi: Chủ tịch Công ty CP Dệt may An Khánh

– Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;

– Căn cứ Điều lệ Công ty CP Dệt may An Khánh;

– Căn cứ Hợp đồng lao động số 33/2019/HĐLĐ;

Tên:                                                                  ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Tôi là công nhân may làm việc tại Công ty CP Dệt may An Khánh theo Hợp đồng lao động số 33/2019/HĐLĐ được ký kết ngày 01/01/2019. Theo Điều lệ Công ty và Hợp đồng lao động, công nhân làm việc tại Công ty liên tục đổi ca cho nhau, tức tất cả công nhân đều từng làm ca làm đêm từ 22h đêm đến 6h sáng. Hai tháng trở lại đây, đối diện Công ty là vũ trường King Palace đã đi vào hoạt động. Rất nhiều công nhân nữ của Công ty đã bị những thanh niên làm việc tại vũ trường này chặn đường chọc ghẹo, quấy rối. Trước thực trạng đáng lên án này, tôi làm đơn đề nghị Công ty bỏ ca làm đêm để đảm bảo điều kiện làm việc an toàn nhất cho bộ phận công nhân nữ làm việc tại Công ty.

Căn cứ Điều 106 Bộ luật lao động năm 2019:

Điều 106. Giờ làm việc ban đêm

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày hôm sau.

 Căn cứ vào mục… khoản… điều… Luật… tôi/chúng tôi có quyền…

Thời giờ làm việc của công nhân Công ty CP Dệt may An Khánh được chia làm 03 ca:

Ca 1:  6h sáng – 2h chiều

Ca 2: 2h chiều – 22h đêm

Ca 3: 22h đêm – 6h sáng

Công nhân lần lượt đổi ca làm việc cho nhau theo tứ tự: 2 ca sáng – 2 ca chiều – 2 ca tối.

Căn cứ Hợp đồng lao động số 33/2019/HĐLĐ:

Điều 25. Sửa đổi, bố sung hợp đồng lao động

3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, người lao động có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dụng hợp đồng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

Bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Từ những căn cứ trên, trước hết tôi nhận thấy việc quy định chia 03 ca làm việc của Công ty là phù hợp với quy định pháp luật về lao động. Tuy nhiên, người lao động cũng có quyền sửa đổi, bổ sung vấn đề thời giờ làm việc khi có nhu cầu. Do đó, nhằm triệt tiêu mọi hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm các công nhân nữ của Công ty, đề nghị Công ty sớm xem xét loại bỏ ca làm đêm (ca 3).

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung hồ sơ đề nghị.

Các giấy tờ đính kèm:                                                                                  Người viết đơn

– Bản sao Điều lệ Công ty;

– Hợp đồng lao động số 33/2019/HĐLĐ.

1900.0191