Đơn đề nghị cấp chỗ để ô tô cho cư dân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỖ ĐỂ OTO CHO CƯ DÂN

Kính gửi: ông Nguyễn Văn B – Quản lý chung cư A

  • Căn cứ vào bộ luật dân sự 2015
  • Căn cứ vào quy định chung cư A

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Số sổ hộ khẩu:……………………… Cấp ngày……… tháng……… năm………..

Tôi viết đơn này đại diện cho người dân ở khu chung cư A,  xin trình bày với ông Nguyễn Văn B – Quản lý chung cư A một việc như sau:

Sau khi ký hợp đồng dịch vụ để xe tại chung cư A một thời gian , chúng tôi những cư dân sinh sống tại chung cư A vẫn chưa được cung cấp dịch vụ để xe oto cho cư dân như trong hợp đồng .

Căn cứ vào khoản 1 điều 516 bộ luật dân sự 2015

  • Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

Căn cứ vào khoản 1 điều 517 bộ luật dân sự 2015

  • Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

Bản thân tôi xét thấy, ban quản lý của chung cư A tại thời điểm này chưa cấp chỗ để oto cho người dân chúng tôi là sai với hợp đồng đã đề ra.

Từ những căn cứ trên , tôi đại diện cho người dân tại chung cư A đề nghị ban quản lý khu chung cư A cấp chỗ để xe oto cho chúng tôi, để người dân có thể thuận tiện trong việc sinh sống tại chung cư.

Tôi cam kết những điều trên đều là sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xin xác nhận trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn .

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191