Đơn xin xác nhận nhân thân để mang thai hộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2020

ĐƠN XIN XÁC NHẬN NHÂN THÂN ĐỂ MANG THAI HỘ

Kính gửi: UBND Phường B

  • Căn cứ vào bộ luật hôn nhân và gia đình

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính : Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Số sổ hộ khẩu:……………. Cấp ngày……… tháng……… năm………..

Vợ tôi là : Nguyễn Thị B

CMND số 987654321

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Tôi xin trình bày một việc như sau :

Vợ chồng tôi hiện nay chưa có con chung và đã được cơ sở thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng không thể mang thai  và sinh con này cả khi áp dụng kỹ thuật sinh sản.

Căn cứ vào điều 96 luật hôn nhân gia đình về việc mang thai hộ vì mục đích nhân tao. Vợ chồng tôi đã được sự đồng ý của chị Nguyễn Thị C… về việc mang thai hộ

Bởi vậy , nay tôi viết đơn nay xin UNBD phường B xác nhận cho chị Nguyễn Thị C, được phép mang thai giúp vợ chồng chúng tôi,

Tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan !

Kèm theo đơn này là:

  • Chứng minh thư nhân dân Nguyễn Văn A      
  • Chứng minh thư nhân dân Nguyễn Thị B
  • Chứng minh thư nhân dân Nguyễn thị C
  • Giấy cam kết mang thai hộ của

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191