Đơn đề nghị được hưởng bảo hành

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC BẢO HÀNH

Kính gửi:   Ông Nguyễn Văn B trường phòng phòng bảo hành công ty điện máy K

  • Căn cứ luật dân sự 2015
  • Căn cứ quy định của công ty điện máy K

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính :Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Tôi xin trình bày một việc như sau:

Vào ngày 20 tháng 12 năm 2019 tôi có mua một chiếc máy tính xách tay tại công ty K

Nhãn hiệu máy tính: AB

Số tiền : 20.000.000 VNĐ ( hai mươi triệu Việt Nam đồng )

Và được cam kết bảo hành 12 tháng theo quy định của công ty.

Nay chiếc máy tính xảy ra hư hại

Căn cứ vào điều 446 và điều 447 luật dân sự 2015

Điều 446. Nghĩa vụ bảo hành

Bên bán có nghĩa vụ bảo hành đối với vật mua bán trong một thời hạn, gọi là thời hạn bảo hành, nếu việc bảo hành do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Thời hạn bảo hành được tính kể từ thời điểm bên mua có nghĩa vụ phải nhận vật.

Điều 447. Quyền yêu cầu bảo hành

Trong thời hạn bảo hành, nếu bên mua phát hiện được khuyết tật của vật mua bán thì có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa không phải trả tiền, giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền.

Bản thân tôi xét thấy, tôi hoàn toàn có quyền yêu cầu công ty điện máy K bảo hành chiếc máy tính xách tay của tôi và công ty điện máy K phải có nghĩa vụ bảo hành cho tôi trong thời gian này như trong luật định

Từ những căn cứ trên tôi đề nghị công ty điện máy K :

  • Phải bảo hành cho chiếc máy tính xách tay mà tôi đã mua tại công ty

Tôi cam đoàn những điều trên là sự thật

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191