Đơn đề nghị đại lý bồi thường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐẠI LÝ BỒI THƯỜNG

Kính gửi:   Ông Nguyễn Văn B chủ đại lý K

  • Căn cứ luật thương mại 2015

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính :Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Tôi xin trình bày một việc như sau:

Trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 cho đến nay , tôi có ủy quyền cho đại lý K bán sản phẩm kẹo cho bên tôi .Như trong hợp đồng đã đề ra:

Giá nhập cho đại lý : 20.000 VNĐ/1 gói

Giá bán ra : 30.000 VNĐ/1 gói

Nhưng trong thời gian này bên đại lý K lại bán ra với giá là 40.000 VNĐ/1 gói khiến cho khách hàng không còn mua sản phẩm của bên tôi như trước, làm tổn thất kinh tế lớn trong những ngày vừa qua.

Căn cứ vào khoản 1 điều 175 luật thương mại

  • Mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng theo giá hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ do bên giao đại lý ấn định;

Căn cứ vào điều 302 luật thương mại

  • Điều 302. Bồi thường thiệt hại

1. Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.

2. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Bản thân tôi xét thấy, đại lý K đã làm không đúng với nghĩ vụ của mình nên  tôi hoàn toàn có quyền và trách nhiệm đề nghị đại lý K bồi thường cho tôi theo như luật định.

Từ căn cứ trên tôi đề nghị Ông Nguyễn Văn B chủ đại lý K

  • Phải chịu trách nhiệm bồi thường cho tôi vì đã vi phạm nghĩa vụ của mình

Tôi xin cam kết những điều trên là sự thật.

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191