Đơn xin xác nhận hoàn cảnh hộ nghèo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2020

 ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH HỘ NGHÈO

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã

– Ban giảm nghèo cấp xã

– Căn cứ Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020;

– Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

– Căn cứ nhu cầu thực tế của công dân.

Tôi tên là:                                                        ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        do CA … cấp ngày …

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Hiện con tôi là:                                                               đang học lớp:

Tại Trường …

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

Vào cuối tháng 10/2019 vừa qua, trong quá trình làm việc tại công trường xây dựng Công viên Thiên niên kỷ, tôi đã gặp tai nạn lao động và được xác định là bị suy giảm khả năng lao động 31%. Sau tai nạn, tôi vẫn đi làm nhưng buộc phải thay đổi vị trí công việc cho phù hợp với khả năng thực tế của bản thân. Thu nhập của tôi kể từ đó đến nay chỉ được 850.000 đồng/tháng. Trong gia đình còn vợ và con tôi nhưng vợ tôi chỉ ở nhà làm nông, thu nhập không ổn định còn con thì đang học lớp 1.

Để nhằm hưởng chính sách đối với hộ nghèo, đảm bảo cho con tôi được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí học tập tại trường…, tôi làm đơn này kính để nghị UBND xem xét và tiến hành xác nhận hộ nghèo cho gia đình tôi.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH:

Điều 2. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

1. Hộ nghèo

b) Khu vực thành thị: là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

– Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống;

– Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Căn cứ khoản 1 Điều 5 Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH:

Điều 5. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên

1. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

Đối với trường hợp hộ gia đình trên địa bàn phát sinh khó khăn đột xuất trong năm cần được xét duyệt, bổ sung vào danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo để có thể tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Nhà nước, thực hiện theo quy trình sau:

a) Hộ gia đình có giấy đề nghị trưởng thôn xác nhận và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, xử lý (theo Phụ lục số 1a ban hành kèm theo Thông tư này);

b) Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức thẩm định theo quy trình rà soát hộ gia đình có khả năng rơi xuống nghèo, cận nghèo theo quy định tại Điều 6 Thông tư này; báo cáo kết quả thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh.

 Từ những căn cứ trên, tôi nhận định hộ gia đình chúng tôi đáp ứng đủ điều kiện chuẩn hộ nghèo (thu nhập bình quân đầu người/tháng dưới 900.000 đồng). Do trường hợp gia đình tôi thuộc diện phát sinh khó khăn đột xuất trong năm nên cần xin xét duyệt và bổ sung vào danh sách hộ nghèo. Việc tiếp nhận, xử lý cũng như công nhận hộ nghèo cho gia đình tôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. UBND lúc này có trách nhiệm chỉ đạo BGN cấp xã thẩm định, rà soát hộ gia đình có khả năng rơi xuống nghèo để BGN báo cáo lại kết quả thẩm định. Căn cứ vào kết quả này, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định công nhận hộ nghèo phát sinh.

Vì vậy, tôi làm đơn này kính mong UBND và BGN cấp xã sớm xem xét giải quyết đề nghị xác nhận hộ nghèo cho hộ gia đình chúng tôi, tạo điều kiện cho con tôi được đến trường học tập và vui chơi như bao bạn bè cùng trang lứa.

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của toàn bộ nội dung hồ sơ đề nghị.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Gửi kèm theo đơn này là:

– Bệnh án số 441/BVĐKHN;

– Hợp đồng lao động số 13/HĐLĐ;

– Giấy xác nhận của trường…

Người làm đơn

1900.0191