Đơn đề nghị mua thêm thực phẩm cho bếp ăn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———–

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA THÊM THỰC PHẨM CHO BẾP ĂN

Kính gửi: Ban giám hiệu Trường Tiểu học Ban Mai

– Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;

– Căn cứ Điều lệ Trường Tiểu học;

– Căn cứ Quyết định số 37/THBM của Hiệu trưởng về việc thành lập và quản lý bếp ăn tập thể năm học 2019-2020;

Tên:                                                                  ngày sinh:                                Giới tính:

CMND số:                                                        ngày cấp:                                 Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú hiện tại:

Thông tin liên lạc:

Nội dung sự việc trình bày:

Tôi đã đảm nhiệm vị trí bếp trưởng tại bếp ăn bán trú – Trường Tiểu học Ban Mai kể từ tháng 1/2018 đến nay. Giai đoạn tuyển sinh năm học 2019-2020 vừa qua, trường đã nhận vào 300 em học sinh lớp 1 – con số kỷ lục của nhà trường trong vòng 5 năm trở lại đây. Số lượng gia tăng đáng kể này đã gây không ít khó khăn cho nhà bếp của trường. Tuy BGH đã có chủ trương cơi nới, mở rộng diện tích bếp ăn và tăng lượng thực phẩm nhập vào nhà bếp, tình trạng thiếu hụt thức ăn trên mỗi khẩu phần ăn của các em học sinh vẫn liên tục diễn ra. Vì vậy, tôi làm đơn này đề nghị BGH triển khai thực hiện mua thêm thực phẩm cho bếp ăn.

Căn cứ Quyết định số 37/THBM:

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của nhân viên đầu bếp

3. Kiến nghi thay đổi số lượng, chất lượng, giá trị và xuất xứ của thực phẩm được cung cấp theo tháng.

Từ căn cứ trên, tôi nhận định tôi hoàn toàn có quyền đề nghị BGH nhà trường mua thêm thực phẩm cho bếp ăn, tăng dưỡng chất trong từng khẩu phần ăn để qua đó tạo điều kiện tốt nhất giúp học sinh trong trường phát triển thể chất, tinh thần trong quá trình học tập cũng như sinh hoạt bán trú tại trường. Rất mong BGH sớm đề ra phương hướng giải quyết tối ưu về vấn đề thiếu hụt thực phẩm cho bếp ăn nhà trường.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người viết đơn

1900.0191