Đơn yêu cầu thu hồi sản phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020

ĐƠN YÊU CẦU THU HỒI SẢN PHẨM

Kính gửi:   Ông Nguyễn Văn B giám đốc  công ty K

  • Căn cứ luật thương mại 2005

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính :Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Hiện đang là nhân viên phòng nghiên cứu của công ty K

Tôi xin trình bày một việc như sau :

Vào ngày 1 tháng 2 năm 2020 , công ty có cho ra mắt sản phẩm A. Tuy nhiên , sau một thời gian ra mắt , phòng nghiên cứu chúng tôi phát hiện sản phẩm A có chất làm gây ung thư.

Căn cứ vào khoản 1 điều 26 luật thương mại.

  • Hàng hóa đang được lưu thông hợp pháp trong nước bị áp dụng một hoặc các biện pháp buộc phải thu hồi, cấm lưu thông, tạm ngừng lưu thông, lưu thông có điều kiện hoặc phải có giấy phép đối với một trong các trường hợp sau đây:

a) Hàng hóa đó là nguồn gốc hoặc phương tiện lây truyền các loại dịch bệnh;

b) Khi xảy ra tình trạng khẩn cấp.

Bản thân tôi xét thấy , việc công ty thu hồi sản phẩm A là nên làm vì sản phẩm này lưu thông trên thị trường là sai phạm như theo luật đã định

Từ căn cứ trên tôi yêu cầu ông Nguyễn Văn B giám đốc  công ty K :

  • Xem xét và tổ chức thu hồi sản phẩm A để tránh gây ra những hậu quả bất lợi , ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

Tôi xin cam đoan những điều trên là sự thật

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191