Đơn yêu cầu tạm ứng lương thưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020

ĐƠN YÊU CẦU TẠM ỨNG LƯƠNG

Kính gửi:   Ông Nguyễn Văn B trưởng phòng tài chính công ty K

  • Căn cứ luật lao động 2019

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính :Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Hiện đang là nhân viên của công ty K

Tôi xin trình bày một việc như sau

Do nhu cầu cá nhân , tôi cần ứng trước lương tháng 2 để có đủ điều kiện về tài chính cần thiết để giải quyết nhu cầu của mình.

Số tiền lương tôi muốn ứng là 4.000.000VND ( bốn triệu Việt Nam đồng) tương ứng với 15 ngày làm việc của tôi. Số tiền lương ứng trước sẽ được trừ vào  tiền lương tháng 2 được nhận vào ngày 5 tháng 3

Căn cứ vào điều 101 luật lao động 2019

1. Người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.

2. Người sử dụng lao động phải cho người lao động tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng.

Người lao động nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương.

3. Khi nghỉ hằng năm, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.

Bản thân tôi xét thấy, tôi có quyền được ứng tiền lương như đã mong muốn và công ty cũng phải có trách nhiệm cho tôi tạm ứng tiền lương như luật định.

Từ căn cứ trên tôi mong ông Nguyễn Văn B

  • Cân nhắc xem xét cho tôi được ứng số tiền là 4.000.000VND ( bốn triệu Việt Nam đồng) để đảm bảo quyền lợi cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191