Đơn yêu cầu kiểm tra giá thành sản phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020

ĐƠN YÊU CẦU KIỂM TRA GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Kính gửi:   Ông Nguyễn Văn B đại diện công ty điện máy K

  • Căn cứ luật dân sự 2015
  • Căn cứ quy định của công ty điện máy K

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính :Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Tôi xin trình bày một việc như sau:

Vào ngày 4 tháng 2 năm 2020 tôi có đặt mua một chiếc máy tính xách tay tại công ty K

Nhãn hiệu máy tính: AB

Giá thỏa thuận : 20.000.000 VNĐ ( hai mươi triệu Việt Nam đồng)

Nhưng sau khi nhận được hóa đơn mua hàng tôi lại được yêu cầu thanh toán số tiền là 25.000.000 VNĐ ( hai mươi lăm triệu Việt Nam đồng )

Căn cứ vào Điều 431 bộ luật dân sự 2015

Điều 431. Giá và phương thức thanh toán

1. Giá do các bên thoả thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên.

Trong trường hợp các bên thoả thuận thanh toán theo giá thị trường thì giá được xác định tại địa điểm và thời điểm thanh toán.

Đối với tài sản trong giao dịch dân sự mà Nhà nước có quy định khung giá thì các bên thoả thuận theo quy định đó.

2. Các bên có thể thoả thuận áp dụng hệ số trượt giá khi có biến động về giá.

3. Thoả thuận về giá có thể là mức giá cụ thể hoặc một phương pháp xác định giá. Trong trường hợp thoả thuận mức giá hoặc phương pháp xác định giá không rõ ràng thì giá của tài sản được xác định căn cứ vào giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.

4. Phương thức thanh toán do các bên thoả thuận.

Bản thân tôi xét thấy, Việc công ty điện máy K yêu cầu tôi thanh toán số tiền 25.000.000 VNĐ ( hai mươi lăm triệu Việt Nam đồng ) là không đúng theo như thỏa thuận ban đầu  và bên quý công ty đang làm sai theo như luật định.

Từ căn cứ trên tôi yêu cầu công ty điện máy K:

  • Kiểm tra lại giá thành sản phẩm để  có thể hoàn thành việc mua bán thuận lợi nhất cho tôi và chô bên quý công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191