Đơn đề nghị tăng giá cước vận chuyển

Đơn đề nghị tăng giá cước vận chuyển, cập nhật giá cước, phí vận chuyển, đưa gửi bưu phẩm, hàng hóa, sản phẩm phạm vi trong nước hoặc ngoài nước.

Đơn đề nghị tăng giá cước vận chuyển
Đơn đề nghị tăng giá cước vận chuyển

Tổng quan Đơn đề nghị tăng giá cước vận chuyển

Đơn đề nghị tăng giá cước vận chuyển là văn bản của tổ chức, cá nhân (có thể là công ty vận chuyển, doanh nghiệp nào đó nhưng có khâu vận chuyển hàng hóa) đề nghị với đơn vị đối tác việc tăng giá cước vận chuyển…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn đề nghị tăng giá cước vận chuyển


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

……, ngày …. tháng …. năm 2018

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TĂNG GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN

KÍNH GỬI: ……………………

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số…… được kí kết ngày…/…/…;

Căn cứ tình hình thực tế giá xăng dầu trên thế giới

Chúng tôi xin trình bày một vấn đề như sau:

Do ảnh hưởng của giá xăng dầu trên thế giờ, dẫn đến sự biến động về giá nguyên liệu sản xuất ………….nhập khẩu tăng cao bất thường từ thời điểm…… sau khi ký kết hợp đồng số…………. với quý đối tác. Cho nên, trên cơ sở những biến động đó, việc duy trì giá vận chuyển …………….cho dự án……… của công ty chúng tôi với quý đối tác sẽ dẫn đến những tổn thất vô cùng nặng nề cho phía công ty.

Do vậy, vì lý do trên, công ty chúng tôi kính đề nghị quý đối tác xem xét những vấn đề sau:

– Chấp thuận đối với đề xuất về nâng giá vận chuyển …………đã thỏa thuận trong hợp đồng trên cơ sở giá biến động trên thực tế hiện nay;

– Sắp xếp gặp mặt trao đổi, ký kết văn bản thỏa thuận thay đổi liên quan đến nội dung trên.

Kính mong quý đối tác xem xét và sớm có phản hồi cho phía công ty chúng tôi.

Trân trọng.

CÔNG TY……………………….

(Người đại diện theo pháp luật kí và đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

1900.0191