Đơn đề nghị thực hiện đổi trả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Hà Nội, ngày 5 tháng 2 năm 2020

ĐƠN ĐỀ YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ ĐỔI TRẢ

Kính gửi:   Ông Nguyễn Văn B đại diện công ty điện máy K

  • Căn cứ luật dân sự 2015
  • Căn cứ quy định của công ty điện máy K

Tôi tên là : Nguyễn Văn A       sinh ngày : 3/5/1960         giới tính :Nam

CMND số: 123456789             ngày cấp  : 1/6/1978         Nơi cấp : Công an TP Hà Nội

Hộ khẩu thường trú : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Nơi cư trú                : Số 1 Phố A , Phường B, Quận C , Thành phố Hà Nội

Số điện thoại           : 0123456789

Tôi xin trình bày một việc như sau:

 Vào ngày 4 tháng 2 năm 2020 tôi có mua một chiếc máy tính xách tay tại công ty K

Nhãn hiệu máy tính: AB

Số tiền : 20.000.000 VNĐ ( hai mươi triệu Việt Nam đồng )

Nhưng sau khi mua hàng tôi phát hiện chiếc máy tính đã bị bóp méo khi chưa đươc sử dụng.

Căn cứ vào điều 445 bộ luật dân sự 2015

Điều 445. Bảo đảm chất lượng vật mua bán

1. Bên bán phải bảo đảm giá trị sử dụng hoặc các đặc tính của vật mua bán; nếu sau khi mua mà bên mua phát hiện khuyết tật làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị sử dụng của vật đã mua thì phải báo ngay cho bên bán khi phát hiện ra khuyết tật và có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác, giảm giá và bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Bên bán phải bảo đảm vật bán phù hợp với sự mô tả trên bao bì, nhãn hiệu hàng hóa hoặc phù hợp với mẫu mà bên mua đã lựa chọn.

Bản thân tôi xét thấy, bên công ty điện máy K đã không đảm bảo được chất lượng sản phẩm trước khi giao cho người mua , điều đó là vi phạm theo như luật đã định

Từ căn cứ trên tôi yêu cầu công ty điện máy K:

  • Phải cho tôi được quyền đổi lại chiếc máy tính nhãn hiệu AB mới ,tại công ty điện máy K và không phải chịu thêm phí tổn.

Tôi xin cam kết những điều trên là sự thật

Kèm theo đơn này là

  • Hóa đơn mua hàng tại công ty điện máy K

Người làm đơn

A

Nguyễn Văn A

1900.0191